HYR/LEASA EN BIKUPA

En bikupa i nära anslutning till kontoret, arbetsplatsen eller bostadsområdet skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald bland medarbetare, kunder och allmänhet.

Det är ett effektivt sätt att sprida kunskap om naturens och binas vikt för människans hälsa och välbefinnande speciellt i växande städer. Samtidigt gör ni en konkret insats för närmiljön genom binas pollinering. 


Att leasa eller hyra en bikupa innebär att vi ställer ut en bikupa hos er på antingen er fastighet, tomt eller gård. Har ni inte plats så kan bikupan stå på BeeCenters bigårdar. Vi tar hand om bina och sköter allt det praktiska, dessutom skördar vi och tappar honungen samt paketerar i glasburkar åt er. 

Burkarna kan sedan användas som give aways till kunder, julgåvor till anställda, säljas, etc. Ni får välja etiketter på burkarna och även text och logotyp som skall stå med. Ni kan även välja storlek på burkarna. Det ingår även föreläsning om bin och biologisk mångfald samt visning av bikupans insida.


Kontakta oss om för offert och mer information.