POLLINERING TJÄNST

En god pollinering ger högre skörd och bättre kvalitet för dig som odlar oljeväxter, åkerböna, klöverfrö, frukt eller bär. Finns det för få vilda pollinerare i närheten så kan det vara lönsamt att tillsätta fler. 

Av alla växter i världen pollineras 8 av 10 av insekter. 7 av dessa 8 växter är beroende av honungsbin för att bli pollinerade. 9 av 10 fruktträd är beroende av honungsbin. Se nedan exempel på hur många  bisamhälle rekommenderas att ha på olika odlingar och hur skörd och annat påverkas.

Raps och ryps – 2 bisamhälle per hektar ökar skörden 10-20%. Ni får dessutom högre oljehalt och lägre klorofyllhalt. 

Baljväxter

Röd och vitklöver – Minst 2 bisamhällen per hektar och inga frön kommer utan pollinerare.

Åkerböna – 2-3 bisamhällen per hektar ökar skörden med 5-25%.

Frukt och bär

Äpple – Minst 4 bisamhällen per hektar ökar skörden med 100-300%.

Päron – 3-5 bisamhällen per hektar ökar skörden 70%.

Plommon – 2-3 bisamhällen per hektar ökar skörden med 50%.

Jordgubbar – 10 bisamhällen per hektar ökar skörden med 10-30%.

Hallon – 1-2 bisamhällen per hektar ökar skörden med 25-40%.

Svarta vinbär – 2-3 bisamhällen per hektar ger större bär med 10-25%

Kontakta oss för rådgivning och offert om ni vill hyra in flitiga bin för pollinering.