ANDELSBIODLING

Andelsbiodling är ett koncept som växer och blir mer och mer populärt i Sverige. Det ger er en möjlighet att ta del av ett bisamhälle och även bidra till ökad pollinering och ökad biologisk mångfald på svenska landsbygden. Ett samhälle är uppdelat i 10 andelar och honungsorten varierar beroende på vilka blommor bina har besökt under säsongen. 

Pris per andel är 550 kr inklusive moms.

I din andel ingår:

  • Ett andelsbevis
  • Regelbunden information och bilder om hur bina mår under aktiv säsong. Rapport om hur bina och drottningen mår inför invintring.
  • 2 kg honung från andelsbiodlingen paketerad i 4st 500g-burkar.
  • En aktivitetsdag hos bina i maj-juni där du kan besöka ditt bisamhälle. Skyddsutrustning finns att låna gratis, dock begränsat antal.

Sorry, there are no products in this collection