Bladhonung Lövträd - Ekologisk

Sale price Price 129 kr Regular price Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Bladhonung är en sorthonung av honungsdagg. Honungsdagg
uppstår främst när vissa specifika träd angrips av löss och då
utsöndras vätska från trädet. Denna vätska kommer från lövträd. Överskottet av den vätskan faller på grenar och blad som sedan hämtas av honungsbina
och omvandlas till honung. Lite grön i nyansen och en av de mest eftertraktade honungsorterna i Europa. Rik på minersaler och god i smak och lukt.

Ej lämplig för barn under 1 år.